JavaScript dizi reduce metodu initial ile

Konuya git Çalıştır
<h2>JavaScript Dizi Yineleme (Tekrarlama)</h2>

<p id="demo"></p>

<script>

var sayilar = [4, 34, 19, 1, 333, 81, 26, 0];
var toplamSayilar = sayilar.reduce(yinelemeFonksiyonu, 2);

document.getElementById("demo").innerHTML = "Sayıların toplamı : " + toplamSayilar;

function yinelemeFonksiyonu(toplam, deger) {
  return toplam + deger;
}
</script>