JavaScript dizi max değer bulma

Konuya git Çalıştır
<h2>JavaScript Dizi Sıralama</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var sayilar = [25, 9, 12, 33, 87, 1, 42];
document.getElementById("demo").innerHTML = "Maksimum değer: " + maxDeger(sayilar);

function maxDeger(dizi) {
  return Math.max.apply(null, dizi);
}
</script>