JavaScript dizi map metodu

Konuya git Çalıştır
<h2>JavaScript Dizi Yineleme (Tekrarlama)</h2>

<p id="demo"></p>

<script>

var yazi = "";
var sayilar1 = [4, 34, 19, 1, 333, 81, 26, 0];
var sayilar2 = sayilar1.map(yinelemeFonksiyonu);

document.getElementById("demo").innerHTML = sayilar2;

function yinelemeFonksiyonu(deger, index, dizi) {
  return deger + 10; 
}
</script>