JavaScript dizi forEach metodu örnek 2

Konuya git Çalıştır
<h2>JavaScript Dizi Yineleme (Tekrarlama)</h2>

<p id="demo"></p>

<script>

var yazi = "";
var sayilar = [4, 34, 19, 1, 333, 81, 26, 0];
sayilar.forEach(yinelemeFonksiyonu);

document.getElementById("demo").innerHTML = yazi;

function yinelemeFonksiyonu(deger) {
  yazi = yazi + deger + "<br>"; 
}
</script>