JavaScript dizi every metodu

Konuya git Çalıştır
<h2>JavaScript Dizi Yineleme (Tekrarlama)</h2>
<p>true = doğru, false = yanlış</p>
<p id="demo"></p>

<script>

var sayilar = [4, 34, 19, 1, 333, 81, 26, 0];
var tekMi = sayilar.every(yinelemeFonksiyonu);

document.getElementById("demo").innerHTML = "Sayıların hepsi tek mi? : " + tekMi;

function yinelemeFonksiyonu(deger) {
  return deger % 2;
}
</script>