JavaScript butonlu sort metodu örneği

Konuya git Çalıştır
<h2>JavaScript Dizi Sıralama</h2>

<button onclick="siralamaAlfabetik()">Alfabetik Sırala</button>
<button onclick="siralamaNumara()">Numara Sırala</button>

<p id="demo"></p>

<script>
var sayilar = [25, 9, 12, 33, 87, 1, 42];
document.getElementById("demo").innerHTML = sayilar;

function siralamaAlfabetik() {
  sayilar.sort();
  document.getElementById("demo").innerHTML = sayilar;
}

function siralamaNumara() {
  sayilar.sort(function(a, b){return a - b});
  document.getElementById("demo").innerHTML = sayilar;
}
</script>