HTML temel ifadeler

Konuya git Çalıştır
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>h1 html belgelerinde başlıklar için kullanılır.</h1>
<p>p paragraf için kullanılan etikettir.</p>

</body>
</html>