HTML Tablo - Başlığı Sağa ya da Sola Yaslamak

Konuya git Çalıştır
   
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
  border: 1px solid red;
  border-collapse:collapse;
}
th, td {
  padding: 20px;
}
th{
  text-align:left;
}
</style>
</head>
<body>

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th>Ad</th>
  <th>Soyad</th>  
 </tr>
 <tr>
  <td>Ali</td>
  <td>Veli</td>  
 </tr>
 <tr>
  <td>Cem</td>
  <td>Tem</td>
 </tr>
 
</table>

</body>
</html>
</body> </html>