HTML Stiller Yazı Tipi değiştirme

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h1 style="font-family:verdana;">Bu bir başlık</h1>
<p style="font-family:courier;">Bu bir paragraf</p>
</body> </html>