HTML Resim - Resmi Sağa Veya Sola Kaydırmak

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<p><img src="/img/ice-age.jpg" alt="buz devri" style="float:right;width:50px;height:50px;">
Burada resim yazının sağına kayacaktır.</p>

<p><img src="/img/ice-age.jpg" alt="buz devri" style="float:left;width:50px;height:50px;">
Burada resim yazının soluna kayacaktır.</p>
</body> </html>