HTML Metin Biçimlendirme koyu, italik

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<p>
    <b>Bu vurgulu bir yazı</b>
</p>
<p>
    <i>Bu italik (sağa eğik) bir yazı</i>
</p>
<p>
    Bu<sub> alt simge</sub> ve <sup>üst simge</sup>
</p>
</body> </html>