HTML Head omit head

Konuya git Çalıştır
<!DOCTYPE html>
<title>Sayfa Başlığı</title>

<p>Bu bir paragraftır.</p>
<h3>Bu bir başlıktır.</h3>