HTML Elementler Lang Özniteliği

Konuya git Çalıştır
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<body>

...

</body>
</html>