HTML Class Özniteliği - Class Özniteliğinin Kullanımı

Konuya git Çalıştır
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.kutu {
  background-color: green;
  color: white;
  margin: 10px 0 20px 0;
  padding: 10px;
  width:200px;
  height:200px;
} 
</style>
</head>
<body>

<div class="kutu">
<p>Kutu 1</p>
Bu div ile hazırlanmış bir kutudur. 
</div>
<div class="kutu">
<p>Kutu 2</p>
Bu div ile hazırlanmış bir kutudur. 
</div>
<div class="kutu">
<p>Kutu 3</p>
Bu div ile hazırlanmış bir kutudur. 
</div>
</body>
</html>