CSS Sözdizimi - Sadece Belirli Bir HTML Etiketini Etkileyecek Class Kullanımı

Konuya git Çalıştır
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.center {
    text-align: center;
    color: red;
    background-color:blue;
}
</style>
</head>
<body>

<h1 class="center">Bu başlık etkilenmeyecektir</h1>
<p class="center">Bu paragraf etkilenecektir</p> 
<p>Bu paragraf etkilenmeyecektir</p>

</body>
</html>