CSS Sözdizimi - Paragraf biçimlendirmesi

Konuya git Çalıştır
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
    color: yellow;
    text-align: center;
    background-color:red;

} 
</style>
</head>
<body>

<p>Merhaba CSS!</p>
<p>Bu paragraf CSS ile biçimlendirilmiştir.</p>

</body>
</html>