CSS Sözdizimi - ID Seçici ile HTML Elementlerini Biçimlendirmek

Konuya git Çalıştır
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
#ozet {
    text-align: center;
    color: red;
    background-color:yellow;
    border:1px solid #000000;
} 
</style>
</head>
<body>

<p>paragraf 1 </p>
<p id="ozet">paragraf 2 </p>
<p>paragraf 3 </p>

</body>
</html>