CSS Sözdizimi - HTML Etiketinin Adı ile CSS Kuralı Yazmak

Konuya git Çalıştır
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
    text-align: center;
    color: red;
} 
</style>
</head>
<body>

<p>paragraf 1 </p>
<p>paragraf 2 </p>
<p>paragraf 3 </p>

</body>
</html>