CSS Sözdizimi - CSS Yorum Alanları Oluşturmak

Konuya git Çalıştır
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
    color: red;
    /* Bu alan yorum ve ekranda görüntülenmeyecek */
    text-align: center;
} 

/* 
Bu alan yorum ve ekranda görüntülenmeyecek
Bu alan yorum ve ekranda görüntülenmeyecek
Bu alan yorum ve ekranda görüntülenmeyecek
*/
</style>
</head>
<body>

<p>CSS Yorum Örneği </p>
<p>Paragraf </p>
<p>Paragraf</p>

</body>
</html>