CSS Sözdizimi - Birden Fazla Class Kullanımı

Konuya git Çalıştır
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.ortali {
    text-align: center;
    color: red;
}

.buyuk {
    font-size: 35px;
}
</style>
</head>
<body>

<h1 class="ortali">Başlık</h1>
<p class="ortali">Paragraf 1</p>
<p class="ortali buyuk">Paragraf 2</p> 

</body>
</html>