CSS Outline Kullanımı - outline-color Kullanımı

Konuya git Çalıştır
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
    border: 1px solid black;
    outline-style: double;
    outline-color: #9900CC;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>CSS outline-color Özelliği</h2>

<p>CSS outline-color Özelliği </p>

</body>
</html>