CSS Kenar Çizgisi (Border) - border-width Kullanımı

Konuya git Çalıştır
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.bir {
  border-style: solid;
  border-width: 5px;
}

p.iki{
  border-style: solid;
  border-width: medium;
}

p.uc{
  border-style: dotted;
  border-width: 3px 6px 9px 12px ;
}
</style>
</head>
<body>


<p class="bir">Bu border kullanan bir paragraf</p>
<p class="iki">Bu border kullanan bir paragraf</p>
<p class="uc">Bu border kullanan bir paragraf</p>
</body>
</html>