CSS Display Özelliği - İnline - Block Dönüşümü

Konuya git Çalıştır
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
span {
    display: block;
}
</style>
</head>
<body>

<span>Normalde bu cümlenin</span> <span>tek satır olarak devam etmesi gerekir</span>

</body>
</html>