CSS Display Özelliği - Block - Inline Dönüşümü

Konuya git Çalıştır
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
li {
    display: inline;
}
</style>
</head>
<body>

<p>Yatay Menü</p>

<ul>
  <li><a href="/html" target="_blank">HTML</a></li>
  <li><a href="/css" target="_blank">CSS</a></li>
  <li><a href="/javascript" target="_blank">JavaScript</a></li>
</ul>

</body>
</html>