JavaScript İfadelerin Yazım Şekilleri

Konuya git Çalıştır
// ifadeler alt alta ya da tek satırda yazılabilir

//alt alta
a = 5; 
b = 6; 
c = a + b;

//tek satırda
a = 5; b = 6; c = a + b;