CSS Sözdizimi - Css Gruplama ile Daha Kısa Kod Yazma

Konuya git Çalıştır
h1,h2,h3 {
    text-align: center;
    color: yellow;
}